Alexandra Anstrell
Ordförande
072-4676215
alexandra.anstrell@riksdagen.se

Åsa Lind
Ledamot
073-7080602
lind.asa@outlook.com

Sara Löfling
Valberedningen
saralofling@outlook.com

Maria Gustafsson
Kassör
bergarf@hotmail.com

Sandra Rosquist
Medlemsansvarig

Annelie Callerius
Funktionärsansvarig 

Emelie Hilstad
Ledamot
emeliehilstad@gmail.com

Lisa Adolphsson

Björn Eriksson