Berga RFs Ungdomssektion


Ungdomssektionen arrangerar under året aktiviteter för klubbens medlemmar. Under 2023 bjöds det, bland annat, in till maskeradhoppning i ridhuset.
Idag består sektionen av både privatryttare och elever på Berga Naturbruksgymnasium.

Kontakta USEK
bergarfusek@gmail.com
 

Bilden till höger är från hösten 2023 då Ungdomssektionen arrangerade Maskeradhoppning